Aquilla Training 2020 banner

Registration

Register for an account. Log-in to purchase workshops. Whatch the videos for help.

Register

Certificates

Your certificate will issue on the date that you finish the feedback for the workshops you attended in 2019

Login

See our free support workshops below

Go to Site

F2F Workshop - Cart

Your cart is empty

Online WS Cart

The cart is empty
Wednesday, February 19, 2020 Super User Articles 563

With the Impact of the COVID-19 lockdown we are a bit stretched. Please bear with us for the release of the Reality of Suicide Workshop.

Met die impak van die COVID-19 is ons bietjie oorweldig tussen alles wat moet gedoen word. Hou asseblief geduld met die loodsing van die werkswinkel  Werklikheid van Selfdood.

Baie dankie vir u geduld / Thank you for your patience.

Ons teikein datum is 04/04 en ons sal u laat weet / Our target date is 04/04 and we will let you know when it is ready.

Aanlyn Werklikheid van selfdood 1

Begin Datum: 06 April 2020

Kursus inhoud eers beskikbaar vanaf 06/04/2020

CPD/CPTD points pending (Wag vir VPO punte)

Hierdie werkswinkel is aan te beveel vir enige lid van die gemeenskap wat die krete van die pyn van mense wat deur selfbeskadiging, selfmoordpogings en selfmoordgedagtes geraak word, hoor. Ons kyk na die geskiedenis van selfmoord, bydraende faktore, voorkoming en die nasleep van so 'n pynlike gebeurtenis.

Hierdie aanlyn-werkswinkel is 'n wonderlike geleentheid om na 'n uitdagende emosionele onderwerpe te kyk in die veiligheid van u eie omgewing. As u verdere leiding benodig, of die fasiliteerder beskikbaar is vir die duur van die werkswinkel.

koopnou light

Online Reality of Suicide 1

Start Date:  06 April 2020

Course content only available from 06/04/2020

CPD/CPTD: points pending

This workshop is for any member of the community who hears the cries of the pain of people who are affected by self-harm, attempted suicide and suicidal ideation. We look at the history of suicide, contributing factors, prevention and the aftermath of such an event.

This online workshop is a great opportunity to look at a challenging emotional topics in the safety of your own environment, in your own time. Should you need further guidance or the facilitator will be available for the duration of the workshop.

buynow light

Begin Datum: 04 May 2020

Kursus inhoud eers beskikbaar vanaf 04/05/2020

CPD/CPTD Wag vir VPO punte

Dit lyk nie natuurlik dat kinders voor hul ouers sterf nie. Ouers moet egter baie vorme van rou hanteer. Hulle kan treur oor die feit dat hulle nie die groot drome van hul lewens kon verwesenlik het nie of deur ekonomiese omstandighede uit hul loopbaan gedwing word. Wanneer die dood ‘n ouer tref en die hele gesin se voete onder hulle uitslaan, kan dit wees weens die dood van 'n kind of hul ouer / s. Hierdie werkswinkel handel oor die hantering van die pyn, terwyl die lewe gaan sonder om 'n maat te mis.

koopnou light

Start Date:  04 May 2020

Course content only available from 04/05/2020

CPD/CPTD: points pending

It does not seem natural for children to die before their parents. However, as parents have to deal with many forms of grieving. They may grieve about not realising the great dreams of their lives or being force out of their careers by economic circumstances. When death strikes parent, as well as the whole family it can because of the death of a child or their parent/s. This workshop is about managing through the pain, while life goes on without missing a beat.

 

 buynow light

 

 

Workshops By City

Workshops By Province

Workshops Upcoming

There are no up-coming events

Workshops Mini Calendar

April   2020
M T W T F S S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Welcome logout
Essential SSL
cww trust seal